Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис прислівників. Пишемо разом

1. Прислівники, утворені поєднанням-
• прийменника з прислівником:
282
Граматика: морфологія, синтаксис
віднині, відтепер, забагат о, на­
вічно, надовго, надалі, назавж ­
ди, наскрізь, насправді, отак,
отут, повсюди, позавчора, поза­
торік, потроху, утричі;
, прийменника з коротким (не-
членним) прикметником:
віддавна, вост аннє, вручну, до­
пізна, замолоду, заново, звисока,
згарячу, зліва, знову, зрідка, на­
швидку, помалу, сповна, спроста,
але:
в основному, в цілому, в головно­
му — повна форма;
• прийменника з числівником:
удвоє, утроє, у п ’ятеро, уперше,
удруге, усьоме, удвох, утрьох,
ушістьох, водно, заодно, поодин­
ці, спершу;
• прийменника із займенником:
унічию, утім, навіщо, нащо, пе­
редусім, почім, почому,
але:
до чого, за віщо, за що (у ролі
Додатків).
Порівняйте із займенниками:
ні на що, ні за що;
• кількох прийменників із будь-
якою частиною мови:
удосвіта, завбільшки, завдовж­
ки, знадвору, навздогін, навзнак,
навкруг, навмисне, навпаки,
навприсядки, навпростець, нав­
стіж, наосліп, напоготові, по­
завчора, попідтинню, спідлоба:
• кількох основ (з прийменником
чи без нього):
босоніж, ліворуч, мимоволі, ми­
мохідь, мимохіть, насамперед,
натщесерце, нашвидкуруч, обі­
руч, очевидно, повсякчас, привсе­
людно, стрімголов, тимчасово.
1. Складні прислівники, утворені спо­
лученням часток аби-, ані-, де-, чи-,
що-, як- з будь-якою частиною мови:
абиколи, абияк, аніскільки, аніте­
лень, анічичирк, анітрохи, дедалі,
деінде, декуди, чимало, щоночі,
щодня, щороку, щодуху, щонайви­
ще, щонайдужчий, щоправда, що­
разу, якомога, якраз, якнайбільше,
якнайдужче,
але:
дарма що, поки що, тільки що,
хіба що, чи що.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.