Новий довідник: Українська мова. Українська література

Правопис -і та -и в кінці прислівників

1. У кінці прислівників після г, к, х
завжди пишемо -и:
навкруги, верхи, трохи, навіки,
пішки, мовчки, звідки, дибки, по-
чеськи, по-французьки, по-козацьки.
2. -и пишемо у прислівниках:
безвісти, восени, почасти.
3. Після ж, ч у кінці прислівників мо­
же писатися и або і:
• -и пишемо лише в прислівниках
з префіксом по- та у віддієприс-
лівникових прислівниках на
•ачи (-ячи):
по-вовчи, по-заячи, по-лисячи,
по-ведмежи, стоячи, лежачи,
ідучи, нехотячи;
• у решті випадків після ж, ч пи­
шемо і:
двічі, тричі, вночі, опівночі, по­
заочі, насторожі.
285
УКРАЇНСЬКА МОВА
Зверніть увагу на правопис го­
лосних і приголосних у таких
прислівниках:
наш видкуруч (на швидку руку),
навсібіч ( на всі боки), мимохідь
(ходит и мимо), мимохіть, са­
м охіт ь, несамохіт ь (хот іт и),
натщесерце, впереміж,
а також на варіанти написання та­
ких прислівників:
звідкіля і звідки, звідкіль;
наздогад і навздогад, навдогад;
навмисне і навмисно;
наприсядки і навприсядки, навпри­
сідки;
навколішки і навколішках;
навпроти і напроти;
наздогін і навздогін;
навипередки і наввипередки;
навстіж і настіж.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.