Новий довідник: Українська мова. Українська література

Смислові відношення, виражені за допомогою прийменників

Просторові. Біля, від, в (у), до, за,
З’за >коло, над, край, поряд, попід, уз-
довж (близько 130 прийменників):
відпочиваючи біля озера, приїхати
До міста, виглядат и з-за дерева,
Небо над нами, бути поряд з ма-
тір’ю, ростуть уздовж дороги;
Часові. Н а, по, за, до, з, після, пе-
через, упродовж , слідом, за, під
а° (близько 40 прийм енників):
Не заснути до ран ку, після дворіч-
н°і перерви, через кілька тижнів.
протягом навчання в школі, під
час екзаменаційної сесії.
Причинові. Від(од), через, за, з,
внаслідок, завдяки, у результаті, у
зв’язку, зважаючи на:
не з’явився через хворобу, затужив
з горя, переміг завдяки наполегли­
вості, руїни внаслідок землетрусу,
у результаті досліджень, зважаю­
чи на похилий вік, у зв’язку із за­
хистом дисертації.
Мети. Для, на, під, по, за, заради,
задля:
поїхати на зустріч із випускника­
ми, зібратися для проведення збо­
рів, вистояти задля перемоги, про­
щати заради дружби.
Умовні. При, без, при нагоді, за умови:
розповісти при нагоді зустрічі,
об’єдналися за умови взаєморо­
зуміння, допомогти у випадку не­
щастя, відповідаємо без підказки.
Смислові відношення ще можуть
бути порівняльні (вищий від мене,
старший за брата), кількісні (ішов
з годину, їх було до двох сотень),
об’єктні (розповідати про країну,
вітати зі святом, писати за пла­
ном), способу дії (працював із задо­
воленням, сказати по правді) тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.