Новий довідник: Українська мова. Українська література

Групи прийменників за походженням

Непохідні (первинні):
Без, в (у ), від (од), для, до, з, за,
крізь, над, о, об, перед, по, при, про,
між, серед, через.
287
УКРАЇНСЬКА МОВА
П охідні (вторинні). Утворені скла­
данням кількох прийменників:
попід, понад, поза, поміж, задля,
заради, посеред, з-за, з-під, з-посеред,
а також шляхом переходу інших
частин мови в прийменник:
• іменників — край, кінець, коло, круг,
протягом, шляхом, у разі, з метою;
• прислівників (і дієприслівників)
навколо, близько, вздовж, обабіч,
навкруги, поблизу, збоку; включаю­
чи, незважаючи на.
РОЗРІЗНЯЙТЕ!
Прийменники та омонімічні з ними інші частини
мови:
Прийменники Прислівники
Ліс навколо села Подивилася навколо
Ми були порич батька Ми стояли поруч
Іти попереди загони Іти попереди (позаду)
Близько сотні жит елів Підійшли близько
Прийменники Іменники
Постій коло будинку Накресли велике коло
Сидіти кінеиь столу Щасливий кінеиь
Стоїть край села Чужий край (земля)
Навколо (прийменник) хати мати посадила
Квітучий хоровод квіток веселих…
Тут наче серце спіймане в сільце,
А т ам навколо (прислівник) — всесвіт
неозорий.
Юрій Клен.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.