Новий довідник: Українська мова. Українська література

Групи прийменників за будовою

Прості: в, на, з, по, для, під, над,
між, перед, мимо, коло, кінець.
Складні: поміж, попід, понад, посе­
ред, поза, з-над, з-під, з-проміж, заради,
задля, навколо, поблизу, обабіч, уздовж.
Складені: згідн о з, у зв’язк
відповідно до, залеж но від, незваок ^
чи на, за винятком.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.