Новий довідник: Українська мова. Українська література

Сполучники сурядності

Це сполучники, що поєднують од­
норідні члени речення і частини
(прості) у складносурядному реченні
як граматично рівноправні, незалеж­
ні одне від одного компоненти:
Елегію бджола на скрипці грає, і со­
нях грає на кобзі золотій (Є. Гуцало).
А наді мною вечір жменями засіває
зорі, а біля мене арфами бринять
підморожені верби, а під ногами го­
лубі тіні бавляться з снігом
(М. Стельмах ).
Чи се лютня грає,
Чи арфа рокоче,
Чи то спів я чую
Щоранку, щоночі.
І. Франко.
Чи то солов’ї щебетали,
Чи капали роси з туманів.
Чи трави співали квіткам?
Олександр Олесь.
гРУпи сурядних сполучників за
значенням
Єднальні (явища відбуваються од­
ночасно чи послідовно):
1(й),та (і), та й, також, ні…ні
[ані…ані), не тільки ( не лише)…але
^ (а й), як…так і.
І летять гуси, і летять журавлики,
і літа мої листом осипаються.
Б. Олійник.
• Протиставні (явища зіставляють­
ся чи протиставляються):
а, але, та (але), зате, проте, однак.
Усе іде, але не все минає
Над берегами вічної ріки.
Л. Костенко.
• Розділові (явища чергуються або
взаємовиключаються):
або (або…або), чи ( чи…чи), то…то,
не то…не то, чи то…чи то, хоч..^соч.
То шумів зелений лист, то в
вінку мінявся злотом ряст весня­
ний, то золотим дощем лились
пісні (Леся Українка).
Примітка. Сурядні сполучники можуть
уживатися й у складнопідрядному реченні
з кількома підрядними (при однорідній
супідрядності):
Життя навчить, кому подати руку і від
кого прийняти чесний хліб (Д. Павличко).
Я чую, як шумлять комети і зростають
трави (Б.-І.Антонич).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.