Новий довідник: Українська мова. Українська література

Поділ вигуків за структурою і походженням

За структурою і походженням ви­
гуки поділяються на первинні (не­
похідні) і вторинні (похідні).
Первинні вигуки дуже давні за по­
ходженням і складаються з одного
звука (О! А! Е!), двох і більше (Ох!
Ай! Ех! Ба! Ого! Гей! Ану! Нумо! Гов!
Пхе! Овва!).
Залежно від змісту та мовної ситу­
ації вигуки можуть подвоюватися,
303
УКРА ЇНСЬКА МОВА
потроюватися, ускладнюватися част­
ками або іншими вигуками:
М-м-у-у-у! Ой-ой-ой! Ха-ха-ха!
Фрраз!
Вторинні вигуки (похідні) — утво­
рилися з повнозначних слів та сло­
восполучень і поділяються на такі
групи:
1. Іменникового походження:
Слава! Мамочко! Горе! Леле! Жах!
2. Дієслівного походження:
Бач! Ц ур! Диви! Бувай! Прошу!
Даруйте! Рятуйте!
3. Займенникового походження:
Так! Отаке! Тсс!
4. Сполучення кількох частин мови
(вигукові фразеологізми):
М ати рідна! Господи милосерд­
ний! Боронь Боже! Оце так! Щоб
йому! Ось воно що! Хай йому грець!
От тобі й маєш! Здоровенькі були!

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.