Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основні поняття синтаксису

Синтаксис — душа мови.
М. Рильський
Синтаксис (від грецького зілґахія
— поєднання, складання) — це
розділ граматики, що вивчає будову
словосполучень і речень, їхні значен­
ня та умови вживання у зв’язному
мовленні.
Синтаксис пов’язаний з морфо­
логією, адже він вивчає слова як ком­
поненти словосполучень і речень.
Кожна частина мови в реченні або ви­
конує функцію якогось члена речен­
ня (самостійні слова), або виражає
відношення між словами в простому
реченні чи частинами складного ре­
чення (службові слова).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.