Новий довідник: Українська мова. Українська література

Синтаксичні зв’язки

Предикативний. Взаємозалеж­
ність членів граматичної основи ре­
чення — підмета і присудка.
Гаї шумлять — я слухаю (П. Тичина ).
Сурядний. Незалежність компо­
нентів один від одного:
книж ки й зошити; втомлений,
але щ асливий; сходить сонце, і
ож иває природа.
Підрядний. Залежність одного
компонента від іншого:
щира усм іш ка, зігріває душ у, стає
радісно.
Я для пісні вікно розчинив,
Щоб вона залила мою душу весною
В. Сосюра.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.