Новий довідник: Українська мова. Українська література

Основні поняття пунктуації

Розділові знаки — це як нотні зна­
ки: вони міцно тримають текст
і не дають йому розсипатися.
К. Паустовський
Пунктуація (від латинського punc­
tum — крапка) — це система загаль­
ноприйнятих правил про вживання
розділових знаків.
Вона ґрунтується на трьох основних
принципах — смисловому, синтаксич­
ному та інтонаційному. Вживання
розділових знаків залежить насампе­
ред від змісту вислову, який зв’язаний
із синтаксичною структурою, а в усно­
му мовленні — з інтонацією.
Закономірно вж итий розділовим
знак, який визначається певним
пунктуаційним правилом, назива­
ється пунктограмою (графічне позна­
чення — V).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.