Новий довідник: Українська мова. Українська література

Граматична будова словосполучення і його значення

Словосполучення, що виражаІ0ТЬ
назву предмета та його ознаку:
308
■ |
Граматика: морфологія, синтаксис
окий? чий?
в о
цвіт яблуні, зошит учня, прохан­
ня приїхати, кава по-львівськи.
Словосполучення, що виражають
дію.
• Дія та її об’єкт:
кого? що?
Г 1
® О
шанувати ветеранів, наказати
встати.
• Дія та її адресат:
кому? чому?
Г І
® О
написати синові, присвятити
батьківщині.
• Дія та її інтенсивність:
наскільки?
якою мірою?
Г і
® О
квітнути буйно, зникати швидко.
‘ Дія та її спосіб:
як?
® о
читати вголос, поводитися чемно.
Дія та її місце:
— Де?
І ——- 1
® о
ПеРебувати поблизу, розкласти
на столі.
• Дія та її час:
коли? як давно?
І }
О
зустрічатися після уроків,
відвідувати впродовж року.
Словосполучення, що виражають
ознаку.
• Ознака та її міра:
якою мірою?
\—————1
0 ®
надзвичайно важливий, майже
холодний;
• Ознака та час її появи або вияву:
як довго?
як давно?
1 »
О
знайомий з дитинства, зелений
завжди.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.