Новий довідник: Українська мова. Українська література

За метою повідомлення

‘ Розповідне:
Жити — означає любити
(Ю. Мушкетик ).
Кохати — нові землі відкривати
(І-Драч).
Любов відкрити важче, ніж Амери­
ку (Л. Костенко).
• Питальне:
Чи буде правда меж людьми?
Яка орда нам гідність
притоптала?
Л. Костенко.
• Спонукальне:
Лови летючу мить життя!
(Олександр Олесь).
Поспішайте творити добро
(О. Довженко).
За емоційним забарвленням
• Окличне:
Яка земля! Яка велика доля!
Які дороги поколінь!
М. Нагнибіда.
Благословенна кожна мить
життя
На цих всесвітніх косовицях
смерті!
Л. Костенко.
• Неокличне:
Люблю я бистрину життя —
Прозору, поривну, глибоку.
Д. Павличко.
Нема нічого більшого на світі
За дивне щастя — жити на
землі.
П. Осадчук.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.