Новий довідник: Українська мова. Українська література

Розповідне речення

Розповідне речення містить у собі
повідомлення про якийсь факт, роз­
повідь про щось:
Брели роки. П роліт али ж уравлі,
гріли світ анки, горіли зорі. А вранці
в садах ш уміла діам ант ова памо­
розь (М икола Хвильовий ).
Розповідні реченння поділяються на:
• Стверджувальні (думка стве­
рджується незаперечно):
Тільки велика мета породжує ве­
ликі характери ( О. Довженко).
Все можна виправдати високою
метою, та тільки не порожнечу
душі (П. Тичина).
Жодна мета не настільки висока.
Щоб виправдовувати негідні засоби
для її досягнення (А. Ейнштейн).
‘ Заперечні (заперечується при­
судок або якийсь інший член ре­
чення). Якщо заперечується при­
судок (частка не стоїть перед при­
судком), то таке речення визнача­
ть якзагальнозаперечне:
‘ не поверне вже ніхто назад час
правди й справедливості нової
(Д- Павл ичко). Якщо ж частка не І
СТОЇТЬ перед іншим членом речен­
ня. то речення буде частковоза-
°еРечним:
Береться мудрість не із заповітів,
а Із страждань і помилок гірких
(І. Кочерга ).
Я знаю, знаю, що не мови людей на
світі поділили на злих і добрих
(Д. Павличко).
Інтонація розповідного речення
характеризується пониженням тону
наприкінці речення. У кінці такого
речення ставиться крапка.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.