Новий довідник: Українська мова. Українська література

Питальне речення

Питальне речення містить у собі
якесь запитання, покликане отрима­
ти інформацію, про щось дізнатися:
Ліси мої, хто вас убереже?
Чи же тепер у вас хоч неба синій
клапоть?
Що людству залишається? Невже
Обнятися з лелеками і плакать?
О. Пахльовська.
На початку питального речення
можуть стояти питальні займенники
(хто, що, який, чий, котрий, скіль­
ки), прислівники (як, де, куди, звід
ки, коли, відколи, чому) і питальні
частки (хіба, невже, чи, що за):
Яка орда нам гідність притопта­
ла? (Л. Костенко).
А чого то думи людські бувають
ясні, мов день, і темні, як ніч?
(С. Пушик).
/ як цим днем не дорожить?
(Г. Чубач).
Та невже ж ця історія вмерла й на мо­
гилах твоїх полягла? (Є. Маланюк).
317
УКРАЇНСЬКА МОВА
Ч и є кращі між квітками та над
веснянії?
Чи є кращі в житті літа та над
молодії?
Леся Українка.
Питальні речення бувають;
• Власне питальні — містять
пряме питання, що вимагає обо­
в’язкової відповіді:
Ти любиш дивитись на небо? А в тебе
є мрія? У чому бачиш смисл життя?
Кому ж ви служите, приручені
антеї,
відірвані від матері-землі?
Хт о ваш народ? Яка у нього доля?
В. Симоненко.
• Риторично-питальні —міс­
тять твердження й не вимагають
відповіді:
Хт о може випити Дніпро?
Хт о властен виплескати море?
Хт о наше злото-серебро
П лугами кривди переоре?
М. Рильський.
• Питально-спонукальні —
містять у собі спонукання до дії,
виражене через питання:
Та й справді: наслідки вогню
полинні…
Хіба не варто про таке ректи?!
В. Забаштанський.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.