Новий довідник: Українська мова. Українська література

Тире в неповних реченнях

Часто на місці пропущеного члена
в неповному реченні (якщо робиться
пауза) ставимо тире.
Неповні речення з пропущеними
головними членами:
• підметом:
1. Чорний колір — колір зради, а
червоний — то любов (Н. Лівиць-
ка-Холодна ).
2. Збагне біла заздрість біль наших
утрат і втішить в годину біди. А
чорна — прийде, обійме, як брат,
але порадіє завжди (АДемиденко).
3. Знаєте, сонце вміє жити: ран­
ком воно веселе, вдень — працьо­
вите, увечері — задумливе, коли за
обрій відходить (М. Хвильовий);
• присудком:
Одні залюблені в старі листи. Ті
— в музику. А ті — в руді томища
(Б. Олійник).
Науці належить розум, а поезії —
споконвіку душа (В. Шевчук).
Неповні речення з пропущеним дру­
горядним членом (одним чи кількома):
• додатком:
Вода ласкава, солодка. П ’ю ще раз,
убрівши по коліна (О. Довженко);
• означенням:
По тім боці — моя доля, по сім боці
— горе (Т. Шевченко);
• обставиною:
На одній ниві пшениця, на другій
— жито (О. Гончар);
327
УКРАЇНСЬКА МОВА
• кількома членами:
Х т о купляв собі Долю за гріш, а
хт о — і за мільйони. Все залежить
від лю дських зіниць: в широких
відіб’єт ься вся епоха, у звужених
— збіговисько дрібниць (3 те.
Л . К ост енко ).
З а все в ж итті ціна сповна. За
кож ну мить. За кожен подих
( В. Крищенко ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.