Новий довідник: Українська мова. Українська література

Слова-речення

У мовленні часто вживаються од­
нослівні синтаксичні конструкції,
які виражають певну думку. Вони є
синтаксично нечленованими, тобто
не мають у своєму складі ні головних,
ні другорядних членів речення.
Це — слова-речення, що переда­
ють реакцію, відгук мовця на вислов­
лювання співрозмовника, особливо
часто — на його запитання. Такі
структури вживаються в діалогічно­
му мовленні.
Цей специфічний тип речень не
можна віднести ні до двоскладних, ні
до односкладних.
Слова-речення виражаються час­
т кам и, модальними словами та ви­
гукам и.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.