Новий довідник: Українська мова. Українська література

Розділові знаки при узагальнювальних словах

Узагальнювальне слово (УС) в ре­
ченні може стояти як перед одно­
рідними членами, так і після них.
1.УС перед перед однорідними чле­
нами речення:
УС: О, О, О, а
І на тім рушничкові Оживе все
знайоме до болю:
УКРАЇНСЬКА МОВА
І дитинство, й розлука, і вірна
любов.
А. Малишко.
Усе в чеканні: спілі краплі рос,
зем ля і місяць, вишні і тополі
(Б. Олійник).
Ах, як всього багато: неба, сонця,
веселої зелені (М. Коцюбинський).
Весна будила життя. А життя
було усюди: і на землі, і у воді, і в
повітрі (Олег Ольжич ).
2. УС після однорідних членів речення:
о, о, о, о – ус!
А на Десні краса! Лози, висип,
кручі, ліс — все блищить і сяє на
сонці (О. Довженко).
Калина під вікном рідної оселі, то­
поля на околиці села, лелече гніздо
на клуні, жебонлива криничка при
перехресті доріг, терпкий запах
лісової конвалії — усе це овиди на­
шого дитинства, наш духовний
світ (В.Скуратівський).
3. УС перед однорідними членами ре­
чення, якими речення не закінчу­
ється:
УС: О. О. О.О—…
Усе навколо: дерева, птахи, люди
— сповнене весняної пружності,
нестримної сили (В. Собко).
Усюди: на Дніпрі, на білих кучугу­
рах. на піщаних берегах — лежав
туман (П. Тичина).
Скрізь: у саду, в полі, у лісі — пану­
вав осінній, спокій (М. Терещенко).
4. Якщо при узагальнювальному сло­
ві є слова саме, як-от, наприклад
то перед ним ставимо кому, а після
них — двокрапку:
УС, як-от: О, О, О.
Каротин ( провітамін А ) підвищує
стійкість організму проти інфек­
ції. Він міститься в продуктах
харчування, як-от: гарбузах, абри­
косах, зелені, персиках, цитрусо­
вих (3 підручника).
Дерева, а саме: груш і, яблуні, сли­
ви — вкрились буйним цвітом
(З журн.).
5. Іноді (в діловому та науковому сти­
лях) перед однорідними членами
ставлять двокрапку навіть тоді, ко­
ли в реченні нема узагальнювала
ного слова, але є попереджувальна
інтонація:
На конференції, присвяченій ук­
раїнсько-польським літературним
зв’язкам, вист упили: професор
Р.Радишевський, доцент С.Яко-
венко та аспірантка Ю. Горова.
Примітка. Іноді після узагальнювально-
го слова замість двокрапки може ставитися
тире. У таких випадках після узагальню
вального слова під час вимови немає попе
реджувальної паузи. Це буває тоді, якШ°
однорідні члени виконують функцію прик
ладки із значенням уточнення:
І в душі теж незвичайна чистоти.
щем, і чекання чогось — білої радост
зими, щастя майбутньої весни, кохи
ня… (Ю. Мушкетик ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.