Новий довідник: Українська мова. Українська література

Відокремлені члени речення

Другорядні члени речення, які для
підсилення смислової ролі ВИДІЛЯ­
ЮТЬСЯ в усному мовленні інтонацією
та паузами, а на письмі — комами
(рідше тире), називають відокремле­
ними.
Відокремлені другорядні члени ре­
чення використовують у мові для по­
яснення або уточнення:
Над луками, залит ими квітне­
вою повінню, холонув оранжевий
вечір, зануривш и в м ілкі при-
бережки далеке полум ’я хмар. По
той бік річки, напрот и сосни,
заходило сонце, пославши на воду
од берега й до берега шматок
червоного полот на. А лопухи,
почувши холодок, настовбурчили­
ся, тихо зарипіли, випростову-
ючись, і теж запахли — низо-
винням, росою, ніччю. Над урочи­
щем зринув місяць — червоним і
глибокий, мов кратер у палаючу
безодню. Небо — прозора льодяна
скеля, слизька, холодна, зацвяхо-
вана зорями, наглухо спаяна мо
розом (3 те. Г. Тютюнника).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.