Новий довідник: Українська мова. Українська література

Крапку з комою ставимо

Крапку з комою ставимо між час­
тинами складносурядного речення,
якщо вони далекі за змістом
або ускладнені, тобто мають
свої розділові знаки:
Встала й весна,
Чорну землю сонну розбудила,
Уквітчала її ряст ом,
Барвінком укрила;
І на полі жайворон,
Соловейко в гаї
Землю, убрану весною,
Вранці зустрічають.
Т. Ш евченко.
Все зраділо, стрічаючи день; і день
зрадів, розцвітаючи, ясний, теплий,
погожий (П анас М ирний).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.