Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядні речення

Складнопідрядним називають таке
складне речення, у якому одне просте
речення за змістом та граматично за­
лежить від іншого і з’єднується з ним
за допомогою підрядних сполучників
або сполучних слів. Наприклад:
Лиш ті держави здатні ставати
великими, в яких великі малі люди
(О. Довженко).
Коли в людини є народ,
Тоді вона уже людина.
Л. Костенко.
Хвала тому, хто людям
у приполі
Несе слова, подібні хлібу й солі,
І співи, гідні слави сіяча.
М. Рильський.
Почало здаватись, що за чорною
смугою хмари то здіймається, то
падає… хвиля вогняного моря
(М. Коцюбинський).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.