Новий довідник: Українська мова. Українська література

Співвідносні слова

Сполучникам і сполучним словам у
головній частині можуть відповідати
відносні займенники або займенни­
кові прислівники. їх називають спів-
393
УКРАЇНСЬКА МОВА
відносними, або вказівними слова­
ми: такий, той, там, тоді, звідти,
стільки та ін.
Співвідносні слова разом із сполуч­
ними словами утворюють сполучни­
кові пари:
такий — який, так — як, там —
де, тоді — коли, той — хто тощо:
Коли німують живі людські
душі,
Тоді і роси кам’яніють на землі.
Т. Осьмачка.
А де нема любові і страждання,
Там не живе, не б’ється і життя.
Олександр Олесь.
В житті не помилявся той
ніколи,
Хто доброго нічого не зробив.
В. Вихрущ.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.