Новий довідник: Українська мова. Українська література

Як відрізнити неповне підрядне порівняльне речення у складнопід­рядному і порівняльний зворот у простому реченні?

Просте речення з порівня­
льним зворотом:
І.Якщо в порівняльній конструкції
є іменник у формі непрямого
відмінка:
Поволі повертаємось у землю, як в
колиску (БА. Антонич ).
Щасливих днів п’янку любов, як
пісню, серцем вимрію (Д.Луценко).
Зорі мигтіли, як перед дощем
(О. Гончар).
/ грає арфа, мов у сні,
Про щось солодке і болюче.
Олександр Олесь.
На світі більше куль, аніж сердець.
На світі більше мін, ніж
томиків поезій.
Д. Павличко.
2. Якщо в конструкції Є порівняль­
ний сполучник і прикметник у
різних відмінкових формах:
І земля тоді теж дивилася на ньо­
го, як жива (М. Стельмах).
Між м’якими зеленими, ніби оксами­
товими, берегами в’ється гадюкою
Раставиця… (І. Нечуй-Левицький).
3. Якщо в конструкції є дієприкмет­
ник чи дієприслівник:
Степи лежать, мов зачаровані,
залиті сяйвом голубим (М. Луків).
Сонце, немов утопившись, стало
сідати, і з поля повіяло свіжим
повітрям (В. Винниченко).
4. Якщо в порівняльній конструкції
стрижневим словом є прислівник:
Все записуй в серці молодому,
Буде це як знахідка тобі,
Коли в старість прийдеш,
як додому.
М. Рильський.
5. Якщо в порівняльній конструкції є
фразеологічне словосполучення:
О, де порятунку шукати мені, ко­
ли я один мов перст (Б. Олійник).
І стоїть Україна перед нашим ду­
ховним зором у вогні, як неопали­
ма купина (О. Довженко).
6. Якщо порівняльна конструкція
виступає означенням до будь-якого
члена головного речення:
У покосах та між покосами горіли
зорі, як червоні суниці (С.Ва-
сильченко ).
Граматика: морфологія, синтаксис
а синіх скелях поезій волею й розу­
мом я обтесую слово, мов камінь
тверде (В. Забаштанський).
Слово наше пребагате і пахуче,
ніби м’ята (В. Кочевський ).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.