Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складнопідрядне речення з неповним порівняльним реченням:

1. Якщо в конструкції є іменник у на­
зивному відмінку з конкретним
значенням (підмет):
Як парость виноградної лози,
Плекайте мову.
М. Рильський.
Пізно я повертався додому, прихо­
див обвіяний духом полів, як дика
квітка (М. Коцюбинський ).
2. Якщо стрижневим словом у конст­
рукції є займенник (він завжди
вказує на конкретний предмет):
Ти така ж втомлена, земле, як і я
(М. Коцюбинський ).
І, як ніхто, я добре знав, що книга
ця прадавня (А. Кичинський).
3. Якщо в конструкції наявний тільки
присудок (підмет зрозумілий з го­
ловного речення):
Журавель сумно поскрипує, ніби спів­
чуває чоловікові (М. Стельмах).
4. Якщо в конструкції є додатки й
обставини, що залежать від пропу­
щеного присудка:
Душа моя розкрита для кожного, як
квітка для роси (М. Коцюбинський ).
Людині потрібна довіра,
Як золоту точна міра,
Як житові повен колос.
Як птиці щасливий голос.
Є. Летюк.
Вже над містом вогні розцвіли,
Як у лузі ромашки.
Д. Луценко.
За структурою неповні порів­
няльні речення поділяються на:
• речення з пропущеним підметом:
дія підрядної частини порівнюється
з дією головної при спільному підме­
тові (порівнюються різні дії, що ви­
конує одна й та сама дійова особа):
Ллється море,
Плеще в берег,
Б ’ється в сірі скелі,
Мов з кайданів хоче вийти
На степи веселі.
Олександр Олесь.
Чайка скиглить літаючи,
Мов за дітьми плаче.
Т. Шевченко.
І зозуля десь кує остання.
Мов цвяхи у тишу забиває.
К.Дрок.
УВАГА!
У порівняльних підрядних частинах цього типу
підметів немає, вони пропущені, але їх легко
встановити з головних частин.
• речення з пропущеним присудком:
підмет підрядної частини порівню­
ється з підметом головної при спі­
льному присудкові (порівнюється
виконання однієї і тієї самої дії
різними підметами):
403
УКРАЇНСЬКА МОВА
Надо мною в’ються хмари,
Як над чайкою орли.
Олександр Олесь.
У книги люди, наче бджоли в соти,
Знесли духовний, чародійний мед.
Д. Павличко.
Як батько сина, вчить мене Тарас
Вростати в землю жилавим
корінням.
Д. Луценко.
УВАГА!
У реченнях цього типу пропущені присудки, які Є
однаковими з присудками головної частини. їх
теж легко відновити, якщо в підрядній частині є
додаток або обставина.
Примітка. У мовознавстві існують різні
погляди на класифікацію порівняльних
конструкцій зі сполучниками як, мов, ніби,
наче та ін.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.