Новий довідник: Українська мова. Українська література

Розділові знаки у складнопідрядному реченні

У складнопідрядному реченні між
головною та підрядною частиною
ставляться такі розділові знаки: кома,
тире, крапка з комою, кома та тире.
Ставимо кому:
• у складнопідрядному реченні після
головної частини (якщо вона стоїть
після підрядної).
• коли підрядна частина стоїть у се­
редині головної, то вона виділяєть­
ся з обох боків комами:
Мова і пісня — дві найважливіші
фортеці, які народ повинен оберіга­
ти пильніше й відчайдушніше, ніж
свої кордони (Г. Нудьга).
Без пісні, що мені співала тихо ма­
ти, я навіть дня прожити би не
зміг (В. Вихрущ ).
Коли пісні мойого краю
Пливуть у рідних голосах,
Мені здається, що збираю
Цілющі трави я в лугах.
М. Рильський.
Примітки.
1. При складених сполучниках кома ста­
виться один раз. Коли складений сполуч­
ник не членується, то кому ставимо перед
ним. Це стосується сполучників тоді як, в
той час як, тим часом як, між тим як, ніби
як, подібно тому як:
З того часу як почалися бої в Будапешті,
гармати супроводження йшли поряд
штурмових груп (О. Гончар ).
У середині речення складений сполуч­
ник може членуватися на дві частини: пер­
ший компонент (займенниковий чи прис­
лівниковий) уходить до головної частини, а
другий — до підрядної. У цьому випадку
кому ставимо перед другою частиною:
День був душний та жаркий незважаючи
на те, що краплі рясного вранішнього до­
щу іскрилися на траві (Марко Вовчок).
У природі ніч існує для того, щоб у тиші
росло усяке зілля… (М. Стельмах ).
2. Коли підрядне речення мети стоїть пе­
ред головним, то складені сполучники для
того щоб, з тим щоб комою не розділяються:
Для того щоб бути щасливим, треба
мріяти завжди (М. Сом ).
3. Якщо сполучник так що членується,
то змінюється значення підрядної частини:
Погода стояла тепла й сонячна, так що
шибки на вікнах аж миготіли (Г. Тю­
тюнник ) — підрядне наслідкове речення.
Цвіте липа так буйно й розкішно, що
все місто плаває в задушливому мареві
(Ю. Яновський) — підрядне речення
міри й ступеня дії.
Не ставимо коми:
1. Якщо перед сполучником чи сполуч­
ним словом стоять частки не або і:
І хоч життя послало йому калю­
жу замість океану, душа в нього
була океанська (О. Довженко ).
411
УКРАЇНСЬКА МОВА
Він думав не як його зустрінуть, а
як швидше дібратися до села.
Ух цікавило не що тут збудують, а
що зруйнували перед цим.
Але:
Хоробро билися запорожці, навіть
коли вже були поранені (частки
навіть, тільки, лише, хіба що пе­
ред підрядними сполучниками не
відділяються).
2. Якщо підрядна частина складаєть­
ся тільки зі сполучника чи сполуч­
ного слова:
У Івася немає тата.
Не питайте тільки чому.
В. Симоненко.
Але:
якщо підрядна частина є прямим
запитанням, кому ставимо:
Ти знаєш, де він є? Скажи, де?
Іноді перед підрядними сполучни­
ми словами використовується інто­
наційне тире:
Ми хотіли й не знали — чого
( В. Сосюра ).
3. У фразеологічних зворотах з під­
рядним сполучником (вони не є
складнопідрядним реченням):
Бог його знає що, куди, коли,
звідки;
Куди не кинь оком;
Куди очі дивляться;
Мов кіт наплакав;
Мов води в рот набрав;
Мов у воду канути тощо.
Ставимо тире:
У складнопідрядному реченні дЛя
того, щоб інтонаційно відокремити
головну частину від підрядної. У цЬо_
му випадку підрядна частина стоїть
перед головною.
Найчастіше за допомогою тире
відділяються підрядні з’ясувальні,
часу, умови, мети, допустові, займен­
никово-означальні:
Хто волю хоче вбить — загине
(Д. Павличко ).
Як весна настала — зацвіли льони
(І. Зінченко ).
Якщо ти за своє життя не поса­
див жодного дерева — плати за
чисте повітря (О. Довженко).
Щоб жить — ні в кого права не
питаюсь.
Щоб жить — я всі кайдани
розірву.
П. Тичина.
Хоч земля вся укрита снігами —
моє серце в цвіту (В. Сосюра).
УВАГАІ
У художніх творах для цього часто використову­
ють не лише тире, а кому й тире:
А хто від правди ступить на півметра, —
Душа у нього сіра й напівмертва.
. ____________ Л. К о ст енко.________
Двокрапку ставимо (дуже рідко),
якщо підрядна з’ясувальна частина
відноситься до слова в головному ре­
ченні, яке вимагає роз’яснення (при
відповідному інтонаційному попе­
редженні про наступне пояснення):
412
Граматика: морфологія, синтаксис
А я жіЩеЬд0СІ не вивів
найважчу формулу:
Як повернуть вам [учителю]
розгублені в класах літа
Б. Олійник.
ПОРІВНЯЙТЕ!
ЇМ не важить, якого р о д у й лиця,
їм важливо: яке в т ебе серце.
Б. Олійник.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.