Новий довідник: Українська мова. Українська література

Розділові знаки в складнопідрядних реченнях з кількома підрядними

Розділові знаки в складнопідряд­
них реченнях з однорідною супід­
рядністю.
1. Між однорідними підрядними ре­
ченнями, не з’єднаними сурядними
сполучниками, ставимо кому:
417
УКРА ЇНСЬКА МОВА
Чи знаєш ти, світе, як сиво
ридає полин.
Як тяжко, як тужно моєму
народу болить?
Б. Олійник.
Хоч на вулиці зимно і сніжно.
Хоч шумить надокучливе місто,
Я зберу обережно і ніжно
Всі ці згадки в безцінне намисто.
О. Теліга.
2. Між однорідними підрядними ре­
ченнями, які з’єднані неповторю­
ваними сполучниками сурядності
(і, й, та, або, чи), коми не
ставимо:
Як неприємно, коли баба кляне або
довго йде дощ і не вщухає. При­
ємно, коли весною вода заливає ха­
ту і всі бродять по воді. Приємно,
коли позіхає дід і коли дзвонять до
вечерні літом (О. Довженко).
Чи, може, це ввижається мені
Той несказанний камертон
природи,
Де зорі ясні і де тихі води?
Л. Костенко.
Поведи мене в простори сніговії,
Де метелиця розгонисто гуля
І смерком дрімає й леденіє
Під пухнастими заметами
рілля.
М.Драй-Хмара.
Я чую, як шумлять комети і зрос­
тають трави (Б.-І.Антонич).
Хто чув, як рано навесні
Земля пробуджується в сні
Або як в літні місяці
Колишуть віти вітерці?
О. Підсуха.
Примітка. Якщо підрядні однорідні час­
тини поєднані неповторюваним протистав­
ним сполучником (а, але, проте, зате, од­
нак ), то кому ставимо:
Я бачив, я к сходив місяць, я к море просте­
лило йому під ноги золотий килим, а
пальми, замахавши сотнями віял, віта
ли «осанна!» (М. Коцюбинський).
3. Перед повторюваним єднальним
ЧИ розділовим сполучником, Що
з’єднує однорідні підрядні, кому
ставимо за тими самими прави­
лами, що й при однорідних членах
речення:
Люблю весни чарівний спів,
Коли, прокинувшись від снів,
Земля поволі оживає,
І серце солодко співає,
І кров у жилах завмирає
В передчутті прийдешніх змін.
Т. Корольова.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.