Новий довідник: Українська мова. Українська література

Складні речення з су­рядністю і підрядністю

Складні речення із сурядним і під­
рядним зв’язком можуть мати різну
будову.
1. Складне речення, у якому суряд­
ним зв’язком поєднується просте й
складнопідрядне речення:
Ні, любий, я тобі не дорікаю1,
А тільки смутно2, що не можеш ти
Своїм життям до себе дорівнятись3.
Леся Українка.
Або:
= ],що( = ~).
причини
1 1 К а г О
X
Так марили айстри в осіннім
півсні
Про трави шовкові, про сонячні
дні1, —
І в мріях ввижалась їм казка
ясна2,
Де квіти не в’януть3, де вічна
весна .
Олександр Олесь.
[ = -],(д е ~ = ),(де = -~)
______ означ. означ.
2. Складне речення, у якому суряд­
ним зв’язком поєднуються склад,
нопідрядне й просте речення:
Поки живий1, я хочу справді
жити2,
А боротьби життя мені не
страх3.
І. Франко.
доки?
(Поки = ),[- = ]
часу
Або:
Е р Ь д – О І
ш
Ми підем1, де трави похилі2,
Де зорі в ясній далині3,
І карії очі, і рученьки білі
Ночами насняться мені4.
А. Малишко.
куди?
чкуди?
[ – = ], (де -), (де – )
місця місця
Або:
> 1— І 4
420
Граматика: морфологія, синтаксис
З Складне речення, у якому суряд­
ним зв’язком поєднується кілька
простих і складнопідрядне речення:
Серце моє — клітка1,
А пісні — пташки2,
Що об неї б’ються
І на волю рвуться
В небо, в сяйво дня3.
Олександр Олесь.
[ ‘ = І а
які?
[-==], (Щ0 = І = )
означ.
Або:
і і К д~р. 2

Правда, колись він бачив далекі
краї, де сонце і море навперейми на­
магались розгорнуть перед ним
свої дива, але то було давно, і бу­
денне життя ущерть занесло по­
пелом згадки (М. Коцюбинський).
які?
[ – = ], (де – і – = ), але [ = ], і [ – = ]
означ.
Або:
і І—у але—І з І— , і—І 4
4. Складне речення, у якому суряд­
ним зв’язком поєднуються два чи
кілька складнопідрядних речень:
Є прадавні скарби1, що намертво ле­
жать у землі2, і є живі скарби3, що
йдуть по землі від покоління до по­
коління, огортаючи глибинним ча­
рам людську душу4 (М. Стельмах ).
Я К І? ■ЯКІ?
[=-], (ЩО = ), і [=*-], (що = )
означ. означ.
Або:
1 | Н~» і~\ .з 1
Ш Ш
5. Складне речення, у якому два чи
кілька речень, з’єднаних сурядним
зв’язком, мають спільне підрядне:
Земле рідна! Мозок мій світліє1
І душа яснішою стає2,
Як твої сподіванки і мрії
Т7- З
У життя вливаються моє .
В. Симоненко.
при якій умові?
Між двома сурядними реченнями,
з’єднаними неповторюваними спо­
лучниками і (й), та (і), якщо вони
мають спільне підрядне речення,
коми не ставимо.
Але кому ставимо:
• коли сурядний сполучник і пов­
торюється:

Якби жінок не стало на землі1,
Сади зів’яли б, так і не
розцвівши2,
І потонув би цілий світ в імлі3,
Й поети не писали б гарних
віршів4.
К. Курашкевич.
при якій умові?
підрядне НЄ Є СПІЛЬНИМ ДЛЯ ДВОХ
головних речень, тому кому пе­
ред сполучником і ставимо:
Коли осінь вмирає на сивому-си-
зому вітрі1, ми старієм на рік2, і
немає на долю управи3 (Б. Олій­
ник).

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.