Новий довідник: Українська мова. Українська література

Родинно-обрядова творчість

Родинно-обрядова творчість по-
8 язана з ритуально-обрядовими дія­
ми, які виконуються з нагоди основ­
них етапів життя людини. У наші дні
Ці обряди становлять частину народ-
Ни* традицій.
З-поміж усього розмаїття давніх
ритуалів до нашого часу збереглися
системи обрядів весілля, народження
дитини, смерті та ритуальні дії, по­
в’язані з закладенням та будівницт­
вом нового дому та новосіллям.
Весілля тісно пов’язане з народною
драмою. У певному розумінні систе­
ма ритуалів і традицій з нагоди одру­
ження наречених становить цілісне
драматичне дійство, кожен з учас­
ників якого виконує призначену йо­
му роль. Весілля — довготривалий
святковий церемоніал, у якому Лано-
вики виділяють такі етапи:
• передвесільний (сватання, заручи­
ни, змовини);
• приготування до весілля (запро­
шення на весілля, випікання коро­
ваю, завивання гільця чи весільного
деревця, дівич-вечір, або вінкопле-
тення, оглядини, або відвіз сорочки);
• весілля (посад, розплітання коси
нареченої, батьківське благосло­
вення, приїзд нареченого, гостина,
«викуп» нареченої, прощання на­
реченої з рідними, від’їзд подруж­
жя до оселі молодого, гостина в
домі нареченого, «комора»);
• післявесільний (понеділкування,
або почепини, пропій, або перезва).
Народні лірично-пісенні твори,
якими супроводжується ця послідов­
ність дій, називають весільними обря­
довими піснями. Весільний обряд
став символом нескінченності людсь-
455
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
кого буття. На певних етапах життя
народу він урізноманітнився, збага­
тився окремими деталями, навіть
змінився за формою. Проте незмін­
ним лишався його первісний зміст:
утворення нової сім’ї, радість рідних
і близьких, бажання бачити їх у
щасті й достатку:
Зелений барвінок, стелися,
стелися —
Закоханих двоє за руки взялися,
За руки взялися, любити
поклялися.
Хай дні ваші будуть веселі, щасливі,
Хай родяться діти хороші,
вродливі,
Хай вірних вам друзів життя
посилає,
Хай щира любов у серцях
не згасає.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.