Новий довідник: Українська мова. Українська література

Історична проза

Народна проза, увібравши риси
світогляду українців, дає можливість
сягнути глибин далекого минулого
наших предків, зрозуміти їхній
спосіб мислення та світовідчуття. Ос­
новні жанри історичної прози: леген­
да, переказ, народні оповідання, бу­
вальщина.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.