Новий довідник: Українська мова. Українська література

Бувальщини

Бувальщина — усне оповідання
про сучасні події, як і не виходять
хронологічно за меж і того, що міг ба
чити або чути в ід безпосередньог
учасника оповідач. Цей жанр містять
розповідь про надзвичайні, ДиВ
вижні явища, надприродні істоти т°
що. Іншими словами, від нароДвй
оповідань вони відрізняються лй
фантастичними компонентами
сере^
ЯЯЙ’
Бувальщини популярніш і
народу, ніж звичайні оповіде® ^
Елемент невідомості, таємничості р
бить їх надзвичайно драматичні
У них розповідається про дивовижні
події (як у міфологічних легендах),
але в сучасному контексті. Як­
що оповідач не учасник подій, то
обов’язково вказує на джерело інфор­
мації, що надає оповіді більшої
достовірності.
До найпоширеніших сюжетів бу­
вальщини відносять оповіді про па-
ранормальні явища, про представ­
ників чорної і білої магії (ворожок,
знахарів, чарівників), оповіді про
віщі сновидіння, спілкування з по­
мерлими родичами, про домовиків,
про космічних прибульців, нло і т.ін.
У жодному разі, зауважують Лано-
вики, їх не можна вважати вигад­
кою без життєвої підстави: неспро­
можність людей пояснити деякі фак­
ти чи обставини дійсності не може
компенсуватися запереченням цих
явищ.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.