Новий довідник: Українська мова. Українська література

Героїчний ліро-епос

Кожна нація в добу свого виник­
нення й становлення створювала ге­
роїчний епос, у якому увіковічнюва-
ла славні героїчні вчинки народних
Улюбленців-героїв. Вершинними до­
сягненнями світової народної поезії
стали високохудожні старогрецькі
«Іліада» та «Одіссея», ірландськіса-
І’и> Давньонімецька «Пісня про Нібе-
лУнгів», французька «Пісня про Ро-
Ланда» та ін.
Український народ витворив свій
національний епос, що став історич­
ним свідченням зрілості нації. До
нього належать билини, думи та істо­
ричні пісні. Це — епічно-ліричні тво­
ри, переважно героїчного, рідше
соціально-побутового характеру.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.