Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Ой Морозе, Морозенку»

«Ой Морозе, Морозенку» (пісня
про Морозенка). Головний герой цієї
пісні — Морозенко — має свого про­
тотипа. За походженням він не ук­
раїнець, а поляк, до того ж аристок­
рат, один з найбільших магнатів Речі
Посполитої, Станіслав Мрозовиць-
кий, який жив на Поділлі. Спос­
терігаючи за розкішною українською
природою, слухаючи українські
пісні, мелодійну мову, він полюбив
народ цієї землі. Зрікся католицтва,
469
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
усіх своїх багатств, перейшов до пра­
вослав’я і в 1642 році подався на За­
поріжжя, записався до Січі рядовим
козаком. А коли розпочалася Виз­
вольна війна українського народу під
проводом гетьмана Богдана Хмель­
ницького, Морозенко (саме так він
записався до курінного реєстру)
швидко став улюбленцем гетьмана,
дослужився до звання полковника. У
битві під Збаражем (за іншими дже­
релами — на Савур-Могилі) він заги­
нув смертю героя, а вдячна Україна
склала дивовижну пісню про цю хо­
робру й справедливу людину. Згада­
на пісня має сорок варіантів. Образ
Морозенка став узагальненим обра­
зом захисника Вітчизни. В одних
варіантах пісень герой бореться з
«ляхами-панами», в інших — з тур­
ками, татарами, з «турком-шведом»
чи просто з лихими ворогами.
Композиційно пісня складається з
трьох частин:
• битва Морозенка з ворогами;
• полон та катування героя;
• оплакування хороброго воїна, гли­
бока любов до нього.
Загибель Морозенка завдала смут­
ку не тільки матері Морозисі, а й усій
Україні:
Ой Морозе, Морозенку,
Ти славний козаче,
За тобою, Морозенку,
Вся Вкраїна плаче.
Для цієї пісні, як узагалі дЛя
фольклору, характерна гіперболіза­
ція сили, відваги воїнів:
Бились наші козаченьки
До ночі глухої, —
Полягло наших чимало,
А татар утроє.
Шанобливе ставлення до народного
героя підкреслюють епітети слав­
ний, молодий, завзятий. Пісня оспі­
вує красу й силу улюбленого героя,
його хоробрість і молодецьку відвагу:
Ой з-за гори та з-за кручі
Буйне військо виступає,
Попереду Морозенко
Сивим конем виграває.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.