Новий довідник: Українська мова. Українська література

Солдатські та рекрутські пісні

Після зруйнування Запорізької
та знищення всіх залишків авто ^
І Гетьманщини Росія запровадила^.
І українських землях загальну
478
Усна народна творчість
кову службу для чоловіків різних
верств населення, яка невдовзі пере­
творилася на рекрутську повинність
(уведена наказом Петра 1 1699 року).
На Західній Україні було схоже яви­
ще — вербування українців до
австро-угорської армії. За Петра І
служба була довічною, у 1793 році
термін скоротили до 25 років, у 1834
— до 20, пізніше — до 15, 12,
10 років. З 1874 року, коли була вве­
дена загальна військова повинність,
служба тривала 7 років. Тому не див­
но, що, крім солдатських та рек­
рутських пісень, в усній народній
творчості з’явилися ще й рекрутські
голосіння, якими супроводжувався
відхід хлопця до війська. Вони май­
же не відрізнялися від поховальних
голосінь, бо довічна або довготривала
служба у війську фактично означала
кінець його життя в родині, рідному
краї та знаменувала перехід зі «сво­
го» світу в «чуж ий», де діють без­
душні закони, панує чужа мова,
невідоме майбутнє.
Специфіка рекрутських пісень по­
лягає в зображенні подій, породже­
них явищем рекрутчини.
«Солдатчина й рекрутчина, як
форми чужої військової організації,
накинені ураз із панщиною най­
манськими державами, Австрією і
Росією, для їх державних, чужих ук­
раїнському народові інтересів,
стрінулися із загальною нехіттю ук­
раїнської людності, тої самої, що цілі
століття вела власними силами ге­
ройську боротьбу в обороні рідного
краю. Примусова військова служба
впала дійсно страшним тягарем на
українське селянство…» (Ф. Колесса).
Багаті люди мали змогу «відкупи­
ти» своїх синів від службвґ, тому же­
реб найчастіше падав на незамож­
них: до війська мусив іти вдовиний
син чи сирота.
Кують вони і гартують,
Кайдани готують,
Чи на вора, чи на злодія,
Чи на розбойника.
Не на вора, не на злодія,
Не на розбойника,
То ж на того сиротину,
Вдовину дитину.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.