Новий довідник: Українська мова. Українська література

Книга Приповістей Соломонових

Книга Приповістей Соломонових
належить до літератури премуд­
рості. На початку книги проголо­
ш ується її ц іль — пізнати пре­
мудрість, зрозуміти голос розуму,
дати простодушним мудрості. Автор
цих приповістей — Соломон, син ца­
ря Ізраїлевого Давида. Уважають,
що цар Соломон є автором трьох ти­
сяч приповідок. На його думку,
справжня мудрість — це знання бо­
жих заповідей і втілення їх у щоден­
ному житті. Книга подає уроки розу­
мової культури, вона апелює до
розуму людини, до унікальної здат­
491
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
ності людської свідомості дисциплі­
нувати саму себе, долаючи власну
сваволю, як-от:
Не стримуй добра потребуючому,
Коли в силі твоєї руки це вчинити.
Не сварися з людиною дармо,
Якщо злого вона не вчинила тобі.
Хто уста свої стереже,
той душу свою береже.
Тлумачення й коментування Біблії
почалося в сивій давнині. На сьогодні
вчені встановили, що Старий заповіт
— це збірка історичних документів,
народних легенд, юридичних та релі­
гійних законів, які відносяться до
різних епох.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.