Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Притча про блудного сина»

«Притча про блудного сина» роз.
повідає про чоловіка, у якого було
два сини. Батько поділив маєток між
синами. М олодш ий син у далеких
краях промарнував маєток. А як усе
прожив, став бідувати, найнявся пас­
тухом. І хотів він їсти , та й тих
стручків, що свині їл и , ніхто йому не
дав. Тоді молодш ий син спам’ятався,
що в батька його наймити хліба ма­
ють надмір. І виріш ив повернутися
додому й покаятися, що согрішив,
Батько, угледівш и сина, переповнив­
ся жалем і став його цілувати. Син
просив прощення в батька, що про-
грішився і недостойний зватися його
сином. Батько наказав своїм рабам
принести найкращ ий одяг, одягти
сина й заколоти відгодоване теля.
Старший син прийшов з поля і, поба­
чивши це, розгнівався на батька, бо
за роки тяж кої роботи батько ніколи
йому й козеняти не дав, щоб т°и
улаштував забаву зі своїми приятеля
ми. Коли ж вернувся блудний син.т
батько його радісно прийняв.
Батько відповів старшому сивовь
що він завжди з ним і все батькове
його. «Веселитися ж і тішитися Тр
ба, бо цей брат був мертвий —* і 03ІСЙ ‘
був пропав — і знайш овся».
Глибинним духом божого всЄ
щення сповнена ця притча. Бон
кликає людей бути милосердний
494
тих, хто спіткнувся, вибачати й у
цьому здобувати д ля душ і своєї втіху
й щастя.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.