Новий довідник: Українська мова. Українська література

Літописання часів княжої Русі

Епос у фольклорі представлений
казками, легендами, міфами, дума­
ми та історичними піснями, а в
професійному письменстві княжої
Русі епос — це, передусім, літописи.
Літописання в усіх народів було
своєрідним підручником з історії й
основним жанром епосу, зокрема
прози. Так само й в українській
літературі.
Найдавнішими пам’ятками світсь­
кої літератури Київської Русі є літо­
писи — хронологічний опис важли­
вих історичних подій, очевидцем
яких був сам літописець або про які
він чув від когось з очевидців чи ви­
читав з письмових джерел — «війсь­
кових повістей*, монастирських пе­
реказів, повчань тощо.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.