Новий довідник: Українська мова. Українська література

Київський літопис

Далі опис подій веде Київський лі­
топис, у якому докладно розпові­
дається про велике лихоліття Русь­
кої землі — наскоки хижих орд, що
переросли у «війну без перерви», та
внутрішнє безладдя в державі, яке
настало внаслідок князівських міжу­
собних війн. Князям, що дбають ли­
ше про особисту користь і сваряться
між собою за княжий стіл, літопи­
сець протиставляє Володимира Мо-
номаха, який турбується про єдність
______ Прадавня література
501
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
усіх руських земель. Київський літо­
пис охоплює події з 1118 до 1200 рр.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.