Новий довідник: Українська мова. Українська література

Києво-Печерський патерик

Патерик (від латинського pater —
батько, священик) — збірка опо­
відань та легенд, яка уславлює под­
вижництво ченців-самітників, само­
віддане служіння вірі, їхню високу
мораль. Уперше такі рукописні кни­
ги з’явилися у Візантії. Широко
знані в православному світі Єгипетсь­
кий та Синайський патерики.
Києво-Печерський патерик опо­
відає про життя ченців, як і з чого по­
чинався славетний Печерський мо­
настир. Це одинадцять «житій», або
«слів», повість про чудеса, пов’язані
з будовою Печерської церкви, оповіді
про перших печерських чорноризців,
«Слово, від чого назвався Печерсь-
ким монастир, про канонізацію Фео­
досія», «Слово про перенесення мо­
щей». Авторами цієї книги вважають
єпископа Симона, ченця Полікарпа й
Нестора Літописця.
В основі кожної оповіді патерика
— дивовижна подія, чудо, що вражає
людську уяву, як-от: чернець Гри­
горій Чудотворець прийшов до
Дніпра по воду й випадково зустрівся
там з князем, який готував похід про­
ти половців. З князем були дружин­
ники, що стали сміятися з Григорія.
А чернець дивився на них і бачив
у недалекому майбутньому їхню
смерть. Сказав їм про те, чим дуже
розгнівив князя, який наказав зв’я­
зати старцеві руки-ноги й кинути у
505
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
воду. Григорій потонув. За три дні
його знайшли в келії. Одяг Чудотвор­
ця був зовсім мокрий, сам він вида­
вався всім живим. Князь з усією дру­
жиною, як те й передбачав святий
Григорій, зустрів несподівану смерть
— усі потонули в річці.
У цих легендах та оповідях багато
сюжетів з чудесними поворотами. У
них чимало й конкретного матеріалу,
точних деталей про життя ченців у
монастирі, про їхні щоденні заняття.
Це твори історичні, художні й релі­
гійні водночас. Популярність Києво-
Печерського патерика в Україні була
безмежною. З цією книгою виросло
чимало поколінь людей. Історик Ми­
хайло Грушевський назвав її «золо­
тою книгою українського письменно­
го люду» і щодо популярності серед
читачів поставив патерик поряд з
«Кобзарем* Тараса Шевченка.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.