Новий довідник: Українська мова. Українська література

Якуб Гаватович 1598-1679 рр.

Польсько-український письмен­
ник і культурно-освітній діяч. За­
кінчив Ягеллонський університет і
здобув ступінь бакалавра. Згодом
висвятився на ксьондза, жив у міс­
течках Вишняки й Бережани (Львів­
ська обл.). Був учасником оборони
Львова від нападу турків (1669). Ав­
тор польськомовних віршів і прозо­
вих творів на теологічну тематику и
перекладів з латинської мови: «Казан­
ня», «Школа терпіння», «Дзеркало
духовної любові». Написав віршова­
ну трагедію на біблійний сюжет «Тра
гедія, або Образ смерті пресвятого
Івана Хрестителя, посланця БоЖ°
го», поставлену на ярмарку в Кам ян
ці-Струмиловій. Після другої та тр
тьої дії трагедії виконували дві
Давня література
раїнські інтермедії — «Продав кота в
мішку» і «Найкращий сон». Ці твори
е найранішими з відомих на сьогодні
публікацій українських інтермедій.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.