Новий довідник: Українська мова. Українська література

Григорій Квітка-Основ’яненко (Григорій Квітка) 1778-1843 рр.

Українські повіст і Квіт ки з н а­
родного ж ит т я були у всьому
світі перш ими, у я ки х реально
змальовано селянське жит т я.
У світовому письменст ві це був
перший голос про народ, навія­
ний щирою до нього прихиль­
ністю, б аж ан н ям знати, як сам
Квіт ка говорив, « ге р о їв і ге ­
роїнь у кв іт ках і з а п а с к а х » , по­
казати, що і під прост им сіря­
ком людське серце б ’ється.
С. Єфремов
Народився Григорій Федорович Квітка-Ос-
нов’яненко 28 листопада 1778 року в с. Основа
(тепер у межах Харкова) у дворянській сім’ї. По­
чаткову освіту здобув удома, потім навчався у
курязькій монастирській школі.
У 1793—1797 рр. служив у війську, у відстав­
ку вийшов капітаном. 1802 року вступив послуш­
ником у монастир, перебував там із перервами
4 роки.
Григорій Квітка-Основ’яненко — один із зас­
новників і директор професійного театру в Хар­
кові, співвидавець першого в Харкові й в Україні
Українського журнала».
Літературну діяльність почав критичними
замітками «Супліка до пана іздателя».
У 1834, 1836 рр. вийшли друком дві книги
«Малоросійських повістей…», скомпоновані як
безпосередня оповідь простолюдина Грицька з
Основи.
Помер письменник 20 серпня 1843 року в Хар­
кові, там і похований.
Григорій Квітка-Основ’яненко —
зачинатель нової української прози,
драматург, культурний і громадський
діяч. Перу письменника належать
80 творів: вірші й фейлетони, п ’єси
російською мовою, гумористичні
оповідання й повісті «Солдатський
патрет», «Мертвецький Великдень»,
«Пархомове снідання», «Конотопсь­
ка відьма»; сентиментально-реа-
лістичні твори: повість «М аруся»,
«Козир-дівка», «Сердешна Оксана»,
драматичні твори українською мо­
вою: «Сватання на Гончарівці»,
«Ш ельменко-денщик»; романи та
повісті російською мовою: «Панна
сотникова», «Пан Халявский», та ін.
Як народний прозаїк, він поглибив
зв’язки літератури з уснопоетичною
творчістю українців, їхніми звичая­
ми, мовою, створив галерею виразно
національних характерів.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.