Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Маруся»

«Маруся» (1832) — сентименталь­
но-реалістична повість. Письменник
поставив за м ет у не лише зачепити
душу читача оповіддю про долю
прекрасної, сповненої доброчеснос-
тей дівчину та її коханого, яким, не-
535
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
зважаючи на силу їхніх взаємних по­
чуттів, не судилося пізнати родинно­
го щастя, а довести спроможність
української мови виявити найтонші
порухи людської душі. В основу сюже­
ту повісті покладено історію ідеаль­
ного кохання сільської дівчини Ма­
русі та міського парубка Василя.
Сільський багач Наум Дрот відмов­
ляється віддати єдину доньку за
бідного сироту, якого ще й в рекрути
записано. Щоб відкупитися від сол­
датчини, парубок іде на заробітки. У
той час Маруся, застудившись, поми­
рає. Повернувшись із заробітків та не
заставши Марусі живою, Василь іде в
монастир і там з горя за коханою нев­
довзі помирає.
Реалістичності твору надає зобра­
ження правдивих картин сільської
дійсності, патріархальної родини
працьовитих, богомільних Дротів.
Сентиментальним впливом позна­
чені сцени й пейзажі, здатні розчули­
ти: описи любовних сцен, солов’їної
ночі. Найяскравіший приклад — пе­
редсмертна картина Марусиного про­
щання з батьками, у якій «розкрито
ціле море трагічних емоцій*. (В. Пог-
ребенник). Етнографічно-достовірни­
ми є детальні описи побуту, звичаїв,
обрядів. Епічно виписано, наприклад,
сватання із «законним словом» сватів,
розговіння, традиційні способи народ­
ного лікування Марусиної хвороби та
похорону її «дівування*.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.