Новий довідник: Українська мова. Українська література

Євген Гребінка 1812-1848 рр.

Поет, прозаїк, видавець. Значну
роль відіграв у організації українсь­
кого літературного процесу. Брав
діяльну участь у викупі з кріпацтва
Т. Шевченка, в організації видання
його «Кобзаря». Видав альманах
«Ластівка» (1841), де були опубліко­
вані кращі твори тогочасних Ук’
раїнських письменників (Т. Шевчен­
ка, Г. Квітки-Основ’яненка, Л. Бор0
виковського, В. Забіли та ін.).
Ліричні поезії писав українською1
російською мовами. їхня художня
538
Нова літ ерат ура
структуре базувалася на романтизмі,
у них він успішно переборював бурле­
скну традицію. Народними сьогодні
називають пісні та романси Є . Гре­
бінки «Очи чёрные», «Молода ещё
девица я была», «Ні, мамо, не можна
нелюба любить».
Російською мовою написав чимало
оповідань, повістей, романів («Запис­
ки студента», Нежинский полковник
Золотаренко», «Чайковский», «Док­
тор»). Та байкарська спадщина
0. Гребінки (усього 27 творів) є
найціннішою частиною його творчого
доробку. Байки письменника стали
художнім виявом народної мудрості,
у них чітко заявлені симпатії та анти­
патії автора, який глибоко розуміє
естетику народного життя, побуту,
звичаїв — «Ячмінь», «Ведмежий
СУД», «Рожа та Хміль», «Рибалка»,
«Сонце та Хмари». Байки Є. Гре­
бінки представляють усі різновиди
Цього жанру: власне байку, байку-
казку, байку-приказку.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.