Новий довідник: Українська мова. Українська література

Віктор Забіла 1808-1869 рр.

Поет-романтик. Поетична спадщи­
на невелика: близько 40 віршів і
пісень. Завдяки глибокому ліризму,
мовному й образному багатству чима­
ло поезій В. Забіли стали народними
піснями, як-от: «Гуде вітер вельми в
полі», «Не щебечи, соловейку», «Не
плач, дівчино», «Туга серця». Моти­
ви нерозділеного почуття, розлуки,
зради, втрати коханої людини в по­
езії В. Забіли розроблені в дусі харак­
терного для романтизму своєрідного
культу душевного страждання.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.