Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Чигирине, Чигирине»

Чигирин — повітове місто (тепер
районний центр Черкаської області).
Під час Визвольної війни україн­
ського народу 1648-1654 рр. було
резиденцією гетьмана Богдана Хме­
льницького. Спостерігаючи руїни
Богдановой столиці, поет ставить пи­
тання собі й своїм сучасникам, на яке
не знаходить відповіді:
За що ж боролись ми з ляхами?
За що ж ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?
Край неволі та байдужих як д0
власної долі, так і до долі Батьківщи­
ни рабів, — край колишньої козаць­
кої звитяги:
… заснува Вкраїна,
Бур’яном укрилась, цвіллю
зацвіла,
В калюжі, в болоті серце
прогноїла…
Неодноразово у творах цього пері­
оду Шевченко звертається до постаті
Богдана Хмельницького, і оцінка
діяльності гетьмана у Шевченковій
спадщині неоднозначна: «Великий,
славний… та не дуже».

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.