Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Єретик»

Поема «Єретик», н аписана 1845
року, — худож ній вияв сл о в ’я н о ­
фільської ідеології Т. Ш евченка, щ о
561
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
невдовзі став кириломефодіївцем. Єре­
тик — людина, яка відступилася від
догм панівної релігії. Католицька
церква оголосила єретиками видатних
філософів і вчених: Джордано Бруно,
Томмазо Кампанеллу, Галілео Галілея
та ін. Єретиком був проголошений та­
кож ідеолог чеської Реформації, про­
фесор Празького університету й про­
повідник Ян Гус (1371-1415), який
гостро викривав у своїх творах,
лекціях католицьке духівництво й ні­
мецьких феодалів. Головний герой пое­
ми «Єретик» — Ян Гус, в основу покла­
дено події початку XV ст. у Чехії.
Кульмінація поеми — судилище в
Констанці та спалення Яна Гуса у вогні
інквізиції. Художні засоби в поемі
максимально розкривають ідейний за­
дум автора: возвеличення реформатора
— «єретика» («Мов кедр серед поля
Ліванського,— у кайданах став Гус пе­
ред ними!») і викриття духовної й
світської влади («Зашипіли, мов гадю­
ки, ченці в Ватікані»). Фінал «Єрети­
ка» передає впевненість поета, що бо­
ротьба за національну волю триватиме:
Постривайте!
Он над головою
Старий Жижка з Таборова
Махнув булавою.
Ян Жижка — національний герой
Чехії. Після спалення Яна Гуса очо­
лив визвольну війну чеського народу
проти німецьких феодалів і римсько-
католицької церкви.
Поема «Єретик» присвячена П. Цт
фарикові, чеському і словацької^
філологові, історику, ЯКИЙ у СВоіх
працях пропагував ідеї єдності
слов’янських народів.
Братською ідеєю «слов’янської
сім’ї» пройнятий твір:
І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Навіки і віки!
І потекли в одно море
Слов’янськії ріки.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.