Новий довідник: Українська мова. Українська література

Творчість останніх років. «Неофіти»

Т. Шевченко розпочав писати пое­
му 1857 року (по дорозі із заслання) і
присвятив її талановитому акторові
М. Щепкіну (колишньому кріпакові,
І викупленому 3 неволі), ЯКИЙ Мораль-
но підтримував поета й одним з пер­
ших зустрічав його в Нижньому Нов­
городі.
Твір складається з епізодів, по­
в’язаних темою великої правди, що
повинна переродити світ, а також лі­
ричних відступів і коментарів автора.
14 розділів сконцентровано навколо
конфлікту між деспотом Нероном
(у його образі вгадується Микола І)
і носіями правди — неофітами — так
називали перш их християн. По-
дієвою основою поеми є мученицька
смерть Алкіда разом з іншими не­
офітами (читай — борцями за свобо­
ду). Алкідова мати, витримавши вип­
робовування, піш ла слідами апос­
тольської місії сина.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.