Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Ведмідь-пасічник»

Байка написана в пореформении
період, з попередньою творчістю
Л. Глібова її пов’язує подібне роз-
в’язання конфлікту. Під перо сатири
байкаря потрапили запровад»еВ1
після 1861 року земські вибори. Про
те проблема чесного проведення ви
борів актуальна для будь-якого часу-
574
Нова література
П ід л а б у з н и к и , я к і д іл я т ь с я н агр а­
бованим Із злодієм , пропоную ть тро­
й с ь к ій раді п р и зн ач и ти пасічни-
ф Ведмедя. Хоч:
Не то розумний — дурень знає
І скаже світові всьом у,
Як скрізь В едмідь той мед тягає.
Переповівши історію про недбале,
байдуже ставлення виборців до своїх
обов’язків, письм ен ни к ніби ненаро­
ком підтверджує реальн ість ситуації:
Таких Ведмедів на прим іті
Ще трохи є у наш ом у повіті.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.