Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Мірошник»

Критика нераціонального господа­
рювання. М ірош ник Х ом а «був чо­
ловік такий, щ о не гаразд за діло
брався». Замість того, щоб полагоди­
ти греблю, він «спить та спить». А
потім починає безладно господарю ва­
ти, що спричиняє нові збитки.
М ораль байки: треба робити все
вчасно й до ладу.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.