Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Журба»

Е легія, щ е за ж и ття автора п о к л а ­
дена на м узику М. Л исен ком , стала
улюбленою піснею народу. Л іри ч н и й
герой вірш а, споглядаю чи природу,
проводить паралель зм ін и пір року з
лю дським ж и ттям і доходить н евті­
шного висновку:
575
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРА ТУРА
До тебе, люба річенько,
Ще вернеться весна;
А молодість не вернеться,
Не вернеться вона.
Незважаючи на сум («Пробігли дні
щасливії і радощі мої»), ліричний ге­
рой стверджує радість життя:
Як хороше, як весело
На білім світі жить!..
«Журба* — де медитація про ми­
нущість людини й вічне оновлення
природи.
Творча спадщина Леоніда Глібова
— ліричні перлини, байки, дитячі
твори — класичне надбання ук­
раїнської словесності.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.