Новий довідник: Українська мова. Українська література

«Слов’янська ода»

У «Слов’янській оді» поет розвін­
чав імперську політику російського
581
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
самодержавства, яке, прикриваю­
чись культурницькими гаслами, на­
справді вело загарбницькі війни:
Обняти світ залізними руками
Силкуєшся, щоб людському уму
Спорудити з продажними попами
Вселенськую, безвихідну тюрму.
І всіх слов’ян скликаєш воєдино:
Зливайтеся! Я — море, ви руч’ї,
Корітеся і нахиляйте спини.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.