Новий довідник: Українська мова. Українська література

Українське питання

Питання про те, чи можлива й
потрібна українська література окре­
мо від російської та чи має вона право
на існування, порушувалося ще за
часів Шевченка. І хоч представники
широких кіл російської громад­
ськості, за невеликим винятком
(О. Герцен, М. Чернишевський, О. До­
бролюбов), радили українським пи­
сьменникам «занехаяти свою «мерт­
ву» мову й наслідувати Гоголя»,
впливу української мови тоді ще не
боялися та не робили спроб її заборо­
нити. Куліш, за вищим розпоря­
дженням, навіть здійснив переклад
маніфесту 19 лютого й селянського
«Положення про волю» українською
мовою, але цей переклад так і ие бу*
592
! даНий. Щоправда, не через цен-
утиски, а тому, що Куліш не по-
! 3^дИВся на досить дрібні мовні вип-
| равлення в перекладі.

Літературне місто - Онлайн-бібліотека української літератури. Освітній онлайн-ресурс.